НАРКОТИЦИ

Според независимо изследване на европейски проект, одобрен и финансиран от Европейската комисия, наркотиците оказват сериозно влияние върху употребилия водач по време на шофиране, което следва да се анализира според наркотичните влияния на дрогите изобщо:
КАНАБИС
засяга цялостното мозъчно състояние – успокоение, еуфория, фантазиране, засилена чувствителност към звуци и шумове, сънливост и дезориентация за времето; скорост на усещанията – първите ефекти настъпват в рамките на няколко секунди след употребата; пиковият момент следва след минути и спада след около 45 минути, като ефектът на наркотика трае в рамките на 90 – 120 минути; оказва влияние на тялото – кръвясали очи, пресъхнала уста, леко ускорено сърцебиене, ниско кръвно налягане и краткотрайно влошаване на паметта; променя зрението и честотата на психичните явления (психометричната система); стимулира апетита – кратки изблици на изострен глад; негативни ефекти: променя възприятията и вниманието; засяга способността за преценяване, мотивацията и паметта за скоро настъпили събития; предизвиква параноя и респираторни заболявания.
АМФЕТАМИН
амфетаминът засяга сериозно функциите на организма – зъбните венци се опъват, челюстта се сковава, продължителната употреба всъщност води до непрекъснато разяждане на зъбите; апетитът е силно подтиснат и ходенето по нужда става рядкост; повишават се кръвното налягане и сърдечният ритъм. амфетаминът уврежда мозъка – ментално усещане за самоувереност и въодушевление със засилено желание за комуникация; стимулира цялата централна нервна система, повишава бдителността и издръжливостта; редовните потребители говорят бързо и продължително, но без връзка. силно желание за още – трудности да се устои на желанието за нова употреба на наркотика. негативни ефекти – силна депресия (изключително неприятен дискомфорт), тежко сърцебиене, високо кръвно налягане, параноя, агресивност. Към амфетамина се развива силна зависимост.
ЕКСТАЗИ (МЕТАМФЕТАМИН)
засяга функциите на организма – води до дехидратация, повишава температурата, предизвиква болки в стомаха, устата и зъбите; силна физическа зависимост; влияе на съзнанието – след кулминационния ефект идва силна депресия за няколко дни; уврежда мозъчните функции – изостря сетивата, стимулира висока чувствителност; някои ефекти се проявяват отново – ефектите от употребата може да се появят отново след няколко дни или дори седмици, което крие сериозна опасност по време на шофиране; негативни ефекти – предизвиква потене, убива апетита (крие опасност за развиване на анорексия), безсъние, разширени зеници, стягане на челюстните мускули, гниене на зъбите, сърбежи, гадене, повръщане, диариа, зачестено дишане, неволни движения, повишено сърцебиене, повишено кръвно налягане, свиване на кръвоносните съдове, пресъхване, затруднено уриниране.
КОКАИН
краткотрайни ефекти на кокаина – разширява зениците и повишава телесната температура, сърцебиенето и кръвното налягане; безсъние, загуба на апетита, усещания за лекота, раздразнителност и потиснатост; дълготрайни ефекти – продължителната употреба или в големи дози води до развиване на параноя, която от своя страна крие опасност от агресивно параноично поведение. Когато пристрастени индивиди прекратят употребата, изпадат в депресия. Продължителното поемане през носа възпалява слизестата носна мембрана. повторно проявяващи се ефекти – ефектите може да се появят отново няколко дена по – късно или дори седмици; негативни ефекти – възстановяването е тежко, всичко изглежда по – трудно, мрачно, изморително; възможна е шизофрения, включително депресия, раздразнителност и хронична умора. Сърдечни пристъпи. Развива се изключително силна психическа зависимост.
ОПИАТИ, МОРФИН, ХЕРОИН
опиатите засягат тежко мозъка – изключително бързо се преминава мозъчно – кръвната бариера, т.е. активните вещества бързо се разграждат в кръвта и достигат мозъка, което води до еуфория, аналгезия, успокояване; оказват влияние на съзнанието – огромно удоволствие, следвано от фаза на апатия и летаргия; усещане за непотребност – след кулминацията идва инертност, унилост и депресия, усещане за неучастие в случващото се. Краен ефект от употребата е тотална апатия и унилост, всичко губи смисъл; последващи ефекти – хероинът засяга централната нервна система. влошавайки менталните функции, предизвиквайки сънливост за няколко часа след употребата. Дрогираният може да изглежда заспал, но всъщност да е буден. негативни ефекти – отпускане на тялото, често предозиране (кома, смърт), разпространяване на болести (чрез спринцовки и спомагателни материали). Изключително силна и тежка зависимост!

НОВИ ВОДАЧИ

Мерки за безопасно участие в движението по пътищата (проучване на опита в други страни) Безспорно с всяка изминала година се изострят сетивата на световната общественост по отношение на пътната безопасност сред младите участници в движението, в частност към водачите. Пътният травматизъм е социален проблем от световен мащаб, преодоляването на който е от основните приоритети на водещите политически и социално – икономически международни организации. Особен акцент се поставя върху проблема по време на Европейската конференция на транспортните министри от 2000г., която завършва с деклариране решимостта на ресорните политически лидери да се намали с 50 % смъртността на пътя за периода от 2000г. до 2012г. Конференцията категорично отбелязва, че ключът към приемливите резултати е намаляване на риска сред младите водачи. През 2003г. Генералната асамблея на ООН оценява влиянието на пътния травматизьм върху социалното здраве като „неприемливо” и закрива сесията с решение за засилване вниманието на организацията и световната общественост върху нарастващия феномен. Десет години преди проблемът да придобие световен отзвук Европейската икиномическа комисия на ООН предприема мерки за ограничаване и противопоставяне на младежката смъртност по пътищата. От началото на 1990г. до 2004г. комисията организира четири международни конференции с различен сюжет в общия контекст на пътната безопасност. Още с тези мероприятия европейските политически лидери поставят от части акцент върху необходимостта от незабавни мерки за ограничаване смъртността сред младите участници в движението. Демонстрация на изключителна съпричастност към глобалния проблем е първата Младежка асамблея на ООН, организирането на която е залегнало в резолюцията на Комитета по вътрешен транспорт на ООН от 7 февруари 2006г и е проведена в рамките на първата глобална седмица, посветена на пътната безопасност. Младежката асамблея е посветена на пътната безопасност на младите участници в движението по пътищата. Мероприятието е проведено в Женева през пролетта на 2007г. и е съпроводено от национални кампании по целия свят, ангажиращи световното обществено внимание с проблема за пътната смъртност и травматизъм сред младежта. Асамблеята приема всемирна декларация, призоваваща световната общественост към подобряване нивото на пътната безопасност на младите участници в движението по пътищата. Не само международните организации се приобщават към каузата. Във Франция президентът Жак Ширак повежда под своя егида общонационална кампания, която консолидира държавните институции в противодействието на пътната инцидентност. Пътният травматизъм се издига до основен приоритет на правителствената програма за управление на страната. Резултатите идват само четири години по – късно, извеждайки Франция от списъка на страните с висок риск на пътна инцидентност. Руският президент – Владимир Путин – следва примера на френския си колега, като поставя акцент в обръщение към нацията за осезаемата необходимост от предприемане на системни мерки за намаляване транспортната инцидентност сред младите (до 24 годишна възраст). В проследяване на изложението на доклада се среща честата употреба на термина „млад водач”, като е необходимо да се уточни, че той не е обвързан с възрастовите качества на водачите, а с продължителността на водаческия им стаж. В различните страни по света се дават различни дефиниции за млад водач, но за нормативните стандарти на Р. България „млад водач” е всеки, придобил правоспособност за управление на МПС, но с ненавършен двугодишен водачески стаж. Синонимен е и терминът „нов водач”.
Източник :
Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. http://dokkpbdp.mvr.bg

СКОРОСТ

Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението. (чл. 20 ал. 2, Закон за движението по пътищата) Над 90% от тежките катастрофи са в резултат на човешки грешки. Грешки умишлени, грешки поради невнимание, грешки поради незнание - защото никой не иска да загива от автомобил или да убива с автомобил. Статистика... Поради неправилния избор на скорост за периода 2000-2009 година са настъпили 30252 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 4834 и са били наранени 36753 граждани. През нощта В тъмната част на денонощието разстоянието на видимост е значително по-малко и скоростта следва да е такава, че автомобилът да спира в тази зона на видимост. Да се научим да виждаме: надалеч, наблизо, нашироко и бързо, за да можем своевременно да реагираме. Време за реакция Водачът зад волана реагира със закъснение на възникващите опасности: когато ги очаква - за 0,4 сек. когато не ги очаква - за над 1 сек. когато е ядосан, разсеян, уморен и др. - за над 2 сек. При време за реакция 1 сек., още преди да започне спирането, автомобилът е изминал: 14 м. при скорост от 50 км/ч 25 м. при скорост от 90 км/ч 36 м. при скорост от 130 км/ч Спирачен път Към изминатото разстояние за времето на реакция, като прибавим и спирачния път, се получава общото разстояние, което автомобилът изминава от момента на възприемане на опасността от страна на водача. Когато настилката е мокра, кална, заснежена или заледена, дължината на спирачния път нараства няколко пъти. Скоростта Скоростта следва да се избира в съответствие със състоянието на водача, видимостта, конкретните пътни условия, разположението на останалите участници в движението. Над 50% от тежките катастрофи са вследствие на несъобразената и превишена скорост. Скоростта се намесва два пъти в катастрофата - веднъж като причина за катастрофата, когато водачът не може да спре своевременно или загубва управлението на автомобила, и втори път - при тежестта на последиците и травмите на пострадалите хора. Високата скорост при завоите увеличава риска от навлизане в лентата за насрещно движение под въздействието на центробежните сили, при което настъпва удар в друго МПС или напускане на платното за движение Последствия Силата на удара в неподвижно препятствие е равнозначна на удар в земята при свободно падане от височина: 10 метра - при скорост от 50 км/ч 22 метра - при скорост от 75 км/ч 40 метра - при скорост от 100 км/ч Когато автомобил удари пешеходец, вероятността от смъртоносен изход, в зависимост от скоростта, е: при 30 км/ч - опасността от смъртоносно нараняване е нищожна при 50 км/ч - загиват 50% от блъснатите пешеходци при 70 км/ч - загиват 100% от блъснатите пешеходци Намаляване на последствията Водачи, ползвайте обезопасителни колани! Коланът намалява от 1,5 до 3 пъти тежестта на травмите при удар. Оказване на първа помощ при пътнотранспортно произшествие Вземане на мерки за предупреждаване на останалите участници в движението за катастрофата. Възстановяване на дишането и спиране на кръвотечението на пострадалите Причини за вдигане на крака от газта Връзката между скоростта и катастрофите е доказана. При неспазване на скоростните режими броят на жертвите може да намалее с 30%. В случай на сблъсък скоростта увеличава тежестта на произшествието и е потенциален убиец. Високата скорост не пести много време при пътуване. За 100 км разстояние се пестят само 6 минути при скорост 150 км/ч вместо 130 км/ч. Скоростта е заразителна Пазете се да не изпаднете под влияние на други водачи и да се включите след върволицата от автомобили, които карат бързо по пътя. Източник :
Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. http://dokkpbdp.mvr.bg

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

Водачите и пътниците в моторни превозни средства ... когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани (чл. 137а, Закон за движението по пътищата) Пътниците в моторни превозни средства ... когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани. (чл. 137в, Закон за движението по пътищата) Някои факти за коланите
Коланите спасяват живот. Те са най-ефективното и най-евтиното пособие за безопасност на водачите и пътниците в превозните средства. Използването на предпазен колан може да повиши с 40-60% шанса за оцеляване след потенциално смъртоносна катастрофа Изчисленията показват, че коланите са спасили най-малко 300 000 живота и са предотвратили повече от 9 милиона травми из високо моторизираните държави през последните 25 години Скорошни изследвания на Националната служба за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA) разкриха, че от 330 000-те живота, спасени от технологии за безопасност в САЩ (в периода 1960-2002), повече от половината са спасени благодарение на обезопасителните колани. Коланите предотвратиха загубата на 14 500 живота в САЩ само през 2002 г. През последните 25 години, вследствие на повишената степен на използване на обезопасителни колани, смъртните случаи са намалели с 20% във Великобритания и Австралия, и с 25-30% в Германия В доста от високо моторизираните държави (Европа, САЩ, Япония) степента на използване на колани на предните седалки достига 80-90%, но съществуват и големи разлики, като в някои европейски страни тази степен е около 50-60%. По-рядко се използват коланите на задните седалки - често под 50%. Скорошно изследване на ЕС показа, че значително малцинство (20-34%) от водачите все още са съгласни с твърдението "Внимателният водач не се нуждае от колан". В големите държави, които тепърва се моторизират, в това число Китай, Индия и Бразилия, степента на използване на колани е много ниска, а контролът е слаб. Повторното въвеждане през 2004 г. на правила за коланите в Коста Рика, комбинирано с просветителна кампания за коланите доведе до 58% нарастване на степента на използване на колани. Източник :
Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. http://dokkpbdp.mvr.bg

АЛКОХОЛ

Смисълът на специализацията ни е да получите изключително високо качество от момента на първоначалната ни консултация до момента, в който получавате удостоверението си за регистрация.

Водачът на пътно превозно средство е длъжен да не управлява пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. (Чл. 5, ал. 2, т. 3, Закон за движението по пътищата) Статистика... За периода 2000-2008 г. са регистрирани 3536 тежки пътнотранспортни произшествия по вина на водачи, които са били под въздействието на алкохол. При тях са загинали 477 и били тежко ранени 4463 души. През 2008г. са били установени 25604 случая на управление на МПС от водачи под въздействие на алкохол. От тях: 13938 водачи са били с концентрация на алкохол в кръвта от 0.5 до 1.2 на хиляда за което им е била наложена глоба и са били лишени от правоуправление за определен период.Наложените глоби са в размер на 4 913 285 лева, а общата продължителност на лишаване - 80 504 месеца. 11666 водачи са били с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда. Преписките за тези случаи са предоставени на съответния съд по местоизвършване за отношение. Много водачи смятат, че са в безопасност когато шофират със съдържание на алкохол в кръвта, което е под законовата граница. Те обаче не са прави: не е нужно да си пиян, за да бъдеш опасен на пътя. Рискът да попаднеш в пътнотранспортно произшествие нараства едновременно с количеството на алкохол в кръвта. Тъй като алкохолът пречи на мозъка да функционира пълноценно, дори едно питие може да повлияе на способностите за шофиране. Въздействие на алкохола върху способностите за шофиране Ниво на алкохола 0,2-0,5 на хиляда Преценката за дистанция и скорост на приближаващите превозни средства е изкривена. Водачът ще е склонен към поемане на по-големи рискове, особено при опасни маневри като изпреварване или шофиране прекалено близо до предното превозно средство. Ниво на алкохола 0,5-0,8 на хиляда Зрението е засегнато, което води до забавена реакция при червен сигнал или стоп-светлини. Водачът е склонен да кара прекалено бързо или да преценява грешно разстоянията при наближаване на завой. За мотоциклетистите е трудно да карат по права линия. Ниво на алкохола над 0,8 на хиляда Водачът е склонен да надценява способностите си. Зрението е дотолкова засегнато, че водачът може да не забележи навреме велосипедисти, пешеходци или паркирани коли, за да ги избегне. Ниво на алкохола в кръвта Нивото на алкохола в кръвта зависи от много фактори: вид и количество на питието, пол, тегло, лични навици на консумация на алкохол, дали човекът се е хранил. Едно и също количество алкохол при различните хора ще доведе до различно ниво на алкохол. Алкохолът се неутрализира от организма със скорост от близо една единица на час. Ако човекът е пил много предната вечер, нивото на алкохол в кръвта му на следващата сутрин може все още да е над законовата граница. Процесът не може да се ускори с пиене на чай или кафе. Броенето на единици и опитите да се прецени нивото на алкохол в кръвта не са надеждни. Една "единица" алкохол приблизително и условно е равностойна на 1/4 литър бира, малка мярка концентрат или чаша вино. Пример 1 за приблизително определяне на нивото на алкохола в кръвта Мъж, който тежи 80 кг., изпива 1 литър бира с алкохолно съдържание от 5%. Теглото на телесните течности (в които се съдържа абсорбираният алкохол) е 70% от общото тегло. В нашия случай - 56 кг. Количеството на приетия чист алкохол е приблизително 40 гр. (1 л. бира = 800 гр., от които 5% се равняват на 40 гр.). За да се получи нивото на алкохол в кръвта, количеството чист алкохол се разделя на количеството телесни течности - 40:56=0,71. Нивото на алкохол в кръвта е 0,71 на хиляда. Пример 2 Жена изпива 1 л. бира с алкохолно съдържание от 5%. Тук резултатът ще е много различен, защото жените тежат по-малко и телесните течности са само 60% от общото тегло. Ако дадената жена тежи 55 кг., телесните й течности ще тежат 33 кг. Тогава нивото на алкохол в кръвта ще бъде 40:33=1,21 на хиляда. Източник :
Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. http://dokkpbdp.mvr.bg