Сдружение с нестопанска цел "LEGAL CONSULTATION - ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП"

Сдружението е основано от юристи и действащи адвокати. Идеята за създаването му бе провокирана от многобройните случаи, в които установихме , че пострадалите при ПТП лица не са запознати с правата си и претенциите които могат да предявят.
Целта за създаването му е осъществяване на помощ и съдействие на лица пострадали при пътно транспортни произшествия, както и на техните близки и наследници и лица ползващи се от правата произтичащи от сключен договор за застраховка със застраховотелни компании.
Членовете на сдружението се ангажират да извършват безплатни правни консултации на пострадалите лица относно всяко конкретно ПТП.
Основната цел, освен защита правата и интересите на пострадалите при ПТП лица и близките им , е повишаване културата на вадачите на МПС с оглед ограничаване броят на пътно-транспортните произшествия и опазване на собственият живот и животът на другите участници в движението по пътищата.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • 1. Подпомагане и съдействие на пострадалите при ПТП лица и лица от ромската общност чрез консултации относно законните им права, съдействие пред застрахователите за изискване и получаване на справедливо обезщетение за причинените им и претърпени от тях имуществени и неимуществени вреди.
 • 2. Консултации и съдействие на застрахованите лица относно правата им, произтичащи от застрахователни договори и законодателството на Р. България.
 • 3. Съдействие на застраховани и пострадали лица и лица от ромската общност вследствие на ПТП при нарушаване на правата им.
 • 4. Информиране на обществеността при промени в областта на застраховането.
 • 5. Съдействие при завеждане на застрахователни събития.
 • 6. Консултация и съдействие при образуване и ликвидация на щети.
 • 7. Подпомагане на пострадалите и техните близки при преодоляването на психологическите последици от ПТП.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • 1. Изготвяне на становища по застрахователни казуси;
 • 2. Разпространение на специализирана литература, видео и аудио материали във връзка с безопастността на движението;
 • 3. Издаване на печатни материали, публикации в печатни и електронни издания, медийни изяви;
 • 4. Осъществяване на информационна дейност във връзка с промени в законодателството относно организацията на движението по пътищата и застраховането за повишаване на застрахователната култура;
 • 5. Инициативи за поддържането на изрядни пътни маркировки и пешеходни пътеки;
 • 6. Организиране и участие в семинари, обучения, дискусии и други, свързани със защита правата на застрахованите лица и безопасността на движението;

В нашата работа си сътрудничим с органите на КАТ, големите болнични заведения, с цел подобряване на медицинските грижи за пострасалите при ПТП и органите на местното самоуправление и администрация.

СТАТИСТИКА ЗА НАСТЪПИЛИТЕ ПТП НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

ДАТА ПРОИЗШЕСТВИЯ ЗАГИНАЛИ РАНЕНИ
От началото на месеца 473 28 573
От началото на годината 5534 488 7042

Данните са взети от Дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" към МВР

LEGAL CONSULTATION

Нашето сдружение подпомага лица, пострадали при пътнотранспортни произшествия чрез консултации относно законните им права и им съдейства да получат справедлива правна защита и обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди. По примера на водещи наши колеги от страните членки на Европейския съюз и САЩ ние предоставяме високо квалифицирана и специализирана помощ, изразяваща се в най - пълна и своевременна защита на правата на увредените лица. Изследванията показват, че една голяма част от пострадалите лица в страните от Източна Европа не реализират в пълна степен имуществените и неимуществените си права, било поради непознаването им, било поради пропускането на редица важни законодателни срокове, било поради липсата на средства. Натрупаният опит ни показва, че доброто познаване на правната материя в тази специфична област и своевременната намеса на специалист води до положителни резултати.